Clarico-Banner

Forhandler og partnerprogram    

Vi synes samarbeid skal være enkelt, men er opptatt av å ha en fellesforståelse av forventninger. Vi har derfor etablert flere samarbeidsformer slik at vi kan jobbe smart og enkelt med hverandre.


Forhandler

En enkel samarbeidform hvor din bedrift får tilgang til å kjøpe våre produkter (med forbehold at noen av dem krever sertifisering). Vi bistår i salgsprosessen der du har behov, og vi bistår deg med som forhandler i support - og servicesaker. Vi krever lite av deg og du handler når du har bruk for våre produkter uten videre forpliktelser! Du har tilgang til våre webshop, og kan kan gjøre alle bestillinger her. Du kan også når som helst kontakte oss for spørsmål. Vi hjelper deg med å håndtere support - og garantispørsmål fra kunden svært enkelt. Du kontakter oss, og vi sørger for alt arbeid mot produsent!


Partner

En samarbeidsform som kan ha flere nivåer, men prinsipielt for alle er at vi har etablert et partnerskap med gjensidig ansvar. Innholdet i samarbeid defineres i fellesskap og handler om markedsføring, salgaktiviteter, opplæring og sertifisering og trygghet i forhold til hverandre. 


For våre partnere vi i alle ledd av salgsprosessen, og vi kan håndtere alle service - og supporthenvendelser fra partners sluttkunde direkte. Partnere har tilgang til raskeste garanti og servicehåndtering hvor vi fikser alt uten å vente på produsentens godkjenning. Vi reparerer, bytter eller erstatter varen med ny raskt og enkelt - uten serienummer eller fakturaspørsmål fra oss.


 Sammen med våre partnere jobber vi for rammeavtaler, serviceavtaler og anbud i tillegg til alle løpende tilbud. Vi har få partnere, og ofte dekker en geografisk region slik at vi sender alle henvendelser/leads fra en region til vår partner.


Våre partnere har også tilgang til våre brands webshops, supportportal markedsføringsportal! For våre partnere kan vi sette opp Webshops med AV-fokus slik at kunden han handle direkte uten at partner må etablere alt i egen websideløsning.


For storkunder/offentlig forvaltning/frivillige organisasjoner har vi også gode samarbeidsformer hvor vi involverer produsent og sluttkunde direkte. I mange tilfeller deltar produsent i møte med kunde for å optimalisere prosessen for produktvalg, leveranse og service.  Sammen sikrer dette grunnlaget for lange, gode kundeforhold med høy kvalitet.


Ønsker du bare å vite litt mer, eller har noen spørsmål til forhandler - og partnerprogrammet kan du fylle ut skjemaet under, eller ta kontakt med oss på chat eller telefon! 


    Vil du vite mer - Fyll ut skjemaet!