Microsoft Teams - et økosystem av muligheter

AV Solutions har drevet opplæring og strategisk støtte for Office 365 i over 5 år, og har totalt sett sammen med våre partnere vært i over 150 kommuner og bedrifter!

 

I disse dager ruller Microsoft Teams inn i skoler, bedrifter og andre institusjoner som har behov for å samarbeid på tvers av avdelinger, grenser og lokasjoner.

 

I denne artikkelen så legger vi vekt på videomulighetene i Teams, og ikke minst hvordan de samspiller med vårt tilbud av produkter fra Yealink.

 

Video i Teams!

Teams tar over for Skype, og for de som allerede faset ut Skype og er klar i Teams er mulighetene mange! Som før finner vi alle funksjonene vi kjenner fra før med chat, konferanse med lyd, videokonferanse, online møterom og deling av skrivebord/applikasjoner.

 

Du finner en god gjennomgang av alle videomulighetene i Teams fra Microsoft Mechanics her:

 

 

 

Funksjoner som kanskje er ekstra nyttige for deg som jobber her og der - er for eksempel muligheten til å fjerne bakgrunnen din..

 

Du husker kanskje når denne hadde sin glansperiode på nettet?

 

 

Hva slags lyd skal jeg ha i rom hvor det skal foregå læring?
Ofte kalt klasserom?