Gode møterom

2 gode møterom kan være helt ulike både i innhold og utseende. Alt avhenger av at utstyret som er der tilfredstiller behovene til de som skal bruke det. Og ikke minst. at det virker hver gang!

 

Hva kjennetegner et godt møterom?

Et godt møterom virker hver eneste gang det brukes!


Effektivt:

Møterom må være praktiske og enkle å bruke. Det skal være lett å komme igang når møtet starter. Vi ser at kompleksiteten i møterommet forsvinner og at enklere møterom blir stadig mer etterspurt. Møterommene skal kunne brukes spontant, og gjerne uten at man har med egen pc/mac. Tilgjengeligheten til møterom er også viktig, det skal være lett å finne et ledig rom, samt å booke det. 


Digitalt og Analogt:

Med nye arbeidsmetodikker som Agile, Lean og Scrum ser man behovet for analogt tilbehør i en større grad. Skjerm vil ikke nødvendigvis erstatte en god tavle, men sammen kan de gjøre arbeidshverdagen lettere for mange. 


Globalt:

Verden blir mindre og tiden vår mer verdifull. Muligheten til å samarbeide godt på tvers av lokasjon og landegrenser blir stadig viktigere. Både tidsbruk, økonomi og miljø er viktige faktorer. Når man kan utnytte god teknologi for å samarbeide fra vært sitt møterom oppnår man gode resultater.


Integrert:

Man ønsker ofte de samme mulighetene i møterommet som man har på sin egen enhet. Å kunne benytte seg av telefon, PC eller MAC i møterommet har blitt vanlig, og man forventer at det skal virke overalt. Møterommet har blitt en levende del av teknologiorganisasjonen og det forventes at viktig og riktig informasjon om blant annet tilgjengelieghet er lett å finne. 


Clarico-Text-Image-2