Frakt

AV Solutions benytter følgende befraktere i Norge og Sverige:


Postnord - www.postnord.no 

Moss Transportforum - www.mtf.no

UPS - www.ups.no 


Merk at i henhold til våre leveringsbetingelser, og generelle praksis overtar mottager ansvaret for varen når det er lastet på bil. AV Solutions er ikke ansvaret for eventuelle tap som resultatet av befrakters feil, det er befrakters ansvars.