I likhet med bilder på veggen, farger på møbler og pynt på kontorplassene, sier navnet på møterom masse om kulturen?

Ifølge Sarah Brazaitis, en organisasjonspsykolog ved Columbia’s Teachers College, så er navnene på møterom en måte for selskapene å kommunisere verdier og organisasjonskulturen til de ansatte, kundene og alle andre som er innom.

«I kontrast til kalde, hierarkiske plasser hvor arbeid skjer, så har åpne landsbyinspirerte kontorer blitt designet for å knytte individet nærmere organisasjonens identitet» forteller Brazaitis. På samme måte som renhet på kjøkkenet og pynt på arbeidsbordene, er konferanse- og møteromsnavn en måte å måle et selskap sine prioriteringer, samtidig som en kan vurdere om selskapet faktisk lever opp til sine egne ambisjoner.

Her har du en liste over noen store selskaper og deres møteromsnavn:

Space X
Romnavn / temaer: John Glenn, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Johannes Kepler, Hermann Julius, Sergei Pavlovich Korolev.
På hovedkvarteret til Elon Musk’s Space X, er rommene navngitt etter personer som har satt spor i historien gjennom bragder innen romfart og reise.

Twitter
Romnavn / temaer: Fugler (Canary, Dove, Peacock, Falcon); Kjente monumenter / bygg i San Fransisco (City Lights, Grant Ave, Golden Gate).
I følge en Twitter-ansatt så er San Fransisco-rommene en hyllest til byen og kulturen som selskapets kontorer er i. Fuglenavnene er ikke overraskende en referanse til Twitter sin logo.

Google
Romnavn / temaer: New York City (City Hall, George Washington Bridge); Sesonger (Snowball, Sandcastle, Lemonade Stand); Annet (It’s here, It’s there) ?

Google har hele etasjer med forskjellige temaer. En etasje i Googles New York-kontorer har navn fra landemerker og steder fra byen. I følge en Google-ansatt så er etasjen organisert fra nord til sør, slik at man enkelt kan finne frem ved å gå etter hvor langt nord møterommet er.

For eksempel, George Washington Bridge ligger «uptown», og City hall langt syd, downtown.

Sesong-etasjen er navngitt på samme måte. Møterommene er organisert fra vinter, til vår, til sommer, til høst. Hvis møterommet høres ut som noe kaldt, som f.eks. «Winterfell» eller «Snowball», så går man mot vinter. Inne i møterommene skal det være pynt som forsterker møterommets navn.

F.eks. så er det bomullskuler i «Snowball» som du kan kaste rundt.

Buzzfeed
Romnavn / temaer: Mat (Waffle Fries, Grilled Cheese); Spill og leker (Game Boy; Blockbuster); Kjendiser (Ryan Gosling, Bill Murray); Emojier; New York City (Statue of Liberty og gater);

Selskapet har kontorer i New York og som deres Art Director sier «BuzzFeed is loud- It’s not subtle».

I de store konferanserommene har de også plakatert store forkortelser på veggene som «LOL» «ROFL» og «TY». Disse er selvfølgelig mulig å ta vekk, slik at de kan bli erstattet med neste generasjons forkortelser.

AirBnB
Romnavn / temaer: Portici, Italy; Smiths Lake, New South Wails; Shanghai; Rio
AirBnB sine kontorer i San Fransisco er en av de mest unike kontorene i verden, og møterommene er designet for å speile noen av selskapets mest imponerende oppføringer.

For eksempel, så er «Portici, Italy»-rommet preget av en lysekrone og støpt tak. Alle rommene har tatt inspirasjon fra stedet er er navngitt etter.

HBO
HBO er kjent for å være et kreativt selskap.n HBO-ansatt så er de visst bare nummer. (4-003, 5-012) Så der har vi det. Mange av de store fremoverlente selskapene viser sine kreative sider med møteromsnavn.

Det er nok ikke et krav for å vise at du har suksess, men det er kanskje morsommere å møtes i «Winterfell» enn å møtes i 2-343?