By AV Solutions / 21 May 2019

Hva slags lyd skal jeg ha i klasserommet?

Hva slags lyd skal jeg ha i klasserommet?

Hvis du har lest litt om hvorfor god lyd er viktig for læring er det naturlig å fokusere på hva man skal bruke av utstyr i klasserommet.

For de som er interesserte anbefaler vi også veilederen til Universell Utforming

Plassering

Et klasserom trenger god lyd over hele rommet, både for de foran og de som sitter bak. Det betyr at plassering av lydkilder krever noe planlegging. Det er ikke alltid at lyd i front er korrekt , men at man heller skaper et 360 graders lydfelt med senter i rommet som utgangspunkt.

Type utstyr

Krav til utstyr for taleoverføring er forskjellig fra utstyr for gjengivelse av musikk, der spesielt fylde og retning spiller en vesentlig rolle. Ofte kan kravene være i motstrid til hverandre: For  taleforståelse er kravet til konsonantforståelse viktigere enn kravet til fylde. Dette betyr at man bør analysere hva slags lyd som primært er viktig. I de fleste tilfeller handler dette om tale, enten fra lydfiler, video,film,  streaming eller talegjengivelse.

Det er med andre ord ikke en kinogjengivelse man skal søke, men tydelig, skarp talegjengivelse heller enn fyldig bass. Det er faktisk også viktig at lyden ikke er høyere enn nødvendig, men at lydløsningen er skarp og god i talefrekvensområdet.

God klasseromslyd blir noen ganger oppfattet som lav og uten lydttrykk fordi man sammenligner med musikkanlegget hjemme eller på musikkrommet. Her bruker vi feil referansen - det er taleforståelse som er sentralt, ikke lydtrykk.

Hvis rommet har dårlige lydforhold generelt (akustikk, etterklang, etc), vil høyere lyd bare forsterke den uheldig virkningen. Det kan gi et bedre læringsmiljø ved å sørge for god hørbarhet gjennom lydspredning og ikke gjennom høyt volum

Taleforsterkning(mikrofoner)

Mange lærere har dessuten nytte av forsterkning av stemmen i daglig undervisning. Selv med normalt stemme hører alle. Læreren får bedre kontakt med klassen, noe som gir mer ro og bedre forhold for innlæring for elevene.

Lydforsterkning vil nok også for lærer og elever oppleves som en endring til det bedre når det gjelder enveiskommunikasjon fra lærer til elev. Lombard-effekten, at man hele tiden vil heve stemmen 10 dB høyere enn grunnstøyen i rommet, vil da kunne bidra til et mer anstrengt lydmiljø ved to-veis-kommunikasjon.

Vi fører produkter som kan settes sammen til passende løsninger, og vi fører noen "komplette løsninger. Norske SEAS produserer en serie høyttalere som leverer kvalitet høy nok for god talegjengivelse i klasserom (og møterom), og dette kan f.eks kombineres med mikrofonløsninger fra Catchbox.

Se på denne for å et eksempel på en løsning som tar høyde for dette!

AV Solutions

Norway

Previous

Next