Ofte kalt klasserom?

Hvis du har lest litt om hvorfor god lyd er viktig for læring er det naturlig å fokusere på hva man skal bruke av utstyr i klasserommet.For de som er interesserte anbefaler vi også veilederen til Universell Utforming

Plassering av lyd for læring

Et klasserom trenger god lyd over hele rommet, både for de foran og de som sitter bak. Det betyr at plassering av lydkilder krever noe planlegging. Det er ikke alltid at lyd i front er korrekt , men at man heller skaper et 360 graders lydfelt med senter i rommet som utgangspunkt. Og det finnes teknologi som sprer lyd bedre en annen!


Type lydutstyr som gir økt læringsutbytte

Krav til utstyr for taleoverføring er forskjellig fra utstyr for gjengivelse av musikk, der spesielt fylde og retning spiller en vesentlig rolle.

Ofte kan kravene være motstridende: For taleforståelse er kravet til konsonantforståelse viktigere enn kravet til fylde. Dette betyr at man bør analysere hva slags lyd som primært er viktig. I de fleste tilfeller handler dette om tale, enten fra lydfiler, video,film, streaming eller talegjengivelse.

Det er med andre ord ikke en kinogjengivelse man skal søke, men tydelig, skarp talegjengivelse heller enn fyldig bass. Det er faktisk også viktig at lyden ikke er høyere enn nødvendig, men at lydløsningen er skarp og god i talefrekvensområdet.

God klasseromslyd blir noen ganger oppfattet som lav og uten lydttrykk fordi man sammenligner med musikkanlegget hjemme eller på musikkrommet. Her bruker vi feil referanser – det er taleforståelse som er sentralt, ikke lydtrykk.

Hvis rommet har dårlige lydforhold generelt (akustikk, etterklang, etc), vil høyere lyd bare forsterke den uheldig virkningen. Det kan gi et bedre læringsmiljø og bedre læringsutbytte ved å sørge for god hørbarhet gjennom lydspredning og ikke gjennom høyt volum.

 

Taleforsterkning(mikrofoner) av stemmen til læreren i undervisning

Mange lærere har dessuten nytte av forsterkning av stemmen i daglig undervisning. Selv med normalt stemme hører alle. Læreren får bedre kontakt med klassen, noe som kan gi mer ro og bedre forhold for innlæring for elevene.

Lydforsterkning vil nok også for lærer og elever oppleves som en endring til det bedre når det gjelder enveiskommunikasjon fra lærer til elev. Lombard-effekten, at man hele tiden vil heve stemmen 10 dB høyere enn grunnstøyen i rommet, vil da kunne bidra til et mer anstrengt lydmiljø ved to-veis-kommunikasjon.

Vi fører produkter som kan settes sammen til passende løsninger, og vi fører noen “komplette løsninger. Norske SEAS produserer en serie høyttalere som leverer kvalitet høy nok for god talegjengivelse i klasserom (og møterom), og dette kan f.eks. kombineres med mikrofonløsninger fra Catchbox.

Se på denne for å et eksempel på en løsning som tar høyde for dette!

 

Integrerte høytalerløsninger gir ikke alltid best lydkvalitet

Typiske lydløsninger er ofte integrert lyd i skjerm I mange tilfeller gir ikke dette optimale forhold for undervisning og læring:

  • ikke optimal plassering fordi lyden havner i front, samlet og ikke nødvendig i optimal høyde.
  • ikke riktig lydfelt, kanskje blir det i praksis høyt for de foran og lav/uklart for de bak
  • ikke optimal talegjengivelse fordi lyden er laget for bred gjengivelse heller enn tale.

Ellers er det svært vanlig å velge lydløsningen som ikke tar spesielt høyde for tale. Ofte er løsninger optimalisert for klasseromsbruk mer kostbare i produksjon, og blir dermed valgt bort i anbuds – og innkjøpsprosesser. Likevel, lyd er viktig for læreren, læring og undervisningskvalitet.

Lyd har relativt lang levetid og kan være en meget god investering!