I en situasjon hvor mange har jobbet med fjernundervisning i noe som oppleves som lang tid er enda en krevende situasjon på vei til skolen. Allerede er det plassutfordringer, og en rekke andre utfordringer vil sikkert komme. Realiteten kan bli at endel elever må ha skoledagen hjemme hele eller deler av uka i lang tid.

Kanskje er det også sånn at elever som er syke, eller har mistanke om Koronasmitte som må være hjemme framover, men likevel vil delta i undervisningen.

Microsoft Teams Room System kan løse dette i vår utdanningsutgave.

Fra touchpanelet starter du enkel timen/forelesning, du viser innhold fra din PC/ekstern skjerm inn i møtet uten å gjøre noe på egen PC/Ekstern skjerm.

Hva kan vi gjøre med Teams Rooms System?

Enkelt forklart; vi tar alt innholdet som du presenterer for elever/studenter i klasserommet via f.eks interaktiv skjerm/skjerm/interaktiv tavle og sender inn i Teamsmøtet som er berammet for timen.

I tillegg sender vi talelyden fra lærer/foreleser og selvfølgelig også bilde av lærer/foreleser.

Vi betjener alt enkelt fra touchpanel, og alt som trengs for å starte timen er å trykke «Start».

I konseptet så ligger det at læreren enkelt kan bytte kamera, vi kan legge på elev/studentmikrofoner. Alt kontrolleres enkelt fra panel i av læreren, og løsningen fungerer enten lærer/foreleser har egen PC/Annet enhet eller ikke. Løsningen er selvstendig og vil fange alle type enheter som kobles til.

Det er også mulig å legge på en ekstra skjerm slik at lærer/foreleser ønsker å se videoskjermen av eksterne deltagere, f.eks plassert foran foreleser/lærer. Selvfølgelig kan du også bruke to skjermer i front for å ha deltagerne som ikke er tilstede på den ene, men lærere/foreleser bruker den andre!

Hva oppnår vi med en komplett løsning som dette?

Det er en krevende oppgave å drive undervisning med noen fysisk tilstede og noen på video. Denne løsningen fjerner primært den tekniske jobben ved å sette kameraer, mikrofoner, deling av skjerm og lyd i system og gjør det enkelt å betjene.

Vi tror det er krevende nok, det tekniske bør være enkelt og en støtte.

I tillegg vil Teams Rooms være enkelt å gi fjernsupport på for IKT-avdelingen.

Teams Room System er også en standardløsning, og vil dermed nyte godt av videre oppdateringer og forbedringer som lanseres. Løsningen kan også integreres med telefoni slik at man kan koble på alle typer ressurser. Selvfølgelig kan du også koble på eksterne forelesere/andre til å presentere i ditt fysiske klasserom, og legge opp til interaktivitet med både deltagere i rommet og eksterne deltagere!

Siden Teams har opptagsfunksjon kan du også ta opp timen og den havner rett i Microsoft Stream – ferdig delt med alle deltagere.

Hva skiller løsningen fra eksisterende løsninger?

Tradisjonelt er streamingløsninger kostbare og noen ganger kompliserte. Microsoft Teams Room er enkelt å bruke og er mye verdi for pengene.

Under ser du en video av hvordan Teams Room System fungere (For møterom). For utdanning bruker vi samme funksjonalitet, men satt sammen for å støtte elever/studenter på annen lokasjon i tillegg til i rommet.