Beskrivelse

AV Solutions vil oppdatere all maskinvare med siste firmware fra produsent, legge in Teamviewer Remote Support mot vårt Kundesenter for bistand og tilby ny enhet hvis det oppstår feil i hele garantiperioden som ikke kan løses over nett.

Kunde/Forhandler/Partner kan henvende seg til kundesenteret for bistand ved feil på enheten og bistand vil gis over nett via Teamviewer (Kunde trenger kun å gi adgang på touchpanelet når det er avtalt).

Enheten kan forhåndskonfigures før utsending, eller konfigurerer over nett når den er koblet opp hos kunde.

Ved brukerbistand som ikke dekkes av garanti (f.eks endring av konfigurasjon o.l.) vil enheter som er kjøpt med «utvidet leveranse» kvalifisere til redusert timepris.