Lærere i dag har, med den teknologiske utviklingen, fått mange nye verktøy i klasserommet. En ting som lærere burde fokusere mer på, men som de kanskje glemmer, er deres viktigste verktøy; stemmen.

Læreryrket stiller store krav til en velfungerende stemme. Lærere snakker noen ganger i flere timer hver dag, ofte i rom med dårlig akustikk.

I tillegg til dette så er det blitt flere elever per klasserom, som gir økt støynivå og mindre oppmerksomhet. Dette leder til at læreren til gjengjeld må snakke høyere og anstrenge stemmen mer enn før.

Som et resultat av dette så er lærere en av de største risikogruppene for å utvikle arbeidsrelaterte stemmeproblemer. I en amerikansk studie fra 2011, ble det konkludert med at om lag 58% av lærere vil på en tid i livet utvikle stemmeproblemer på grunn av anstrengelse av stemmen i klasserommet, og tallene vokser. Til sammenlikning så ligger gjennomsnittet på 20%.

Lærere med stemmeproblemer påvirker også elever. Det er ikke kun lærere som blir påvirket av stemmeproblemene. En studie fra 2004 viser at elever tilegner seg kunnskap dårligere dersom læreren har fått svekket stemme i klasserommet. Det er derfor viktig for begge parter at det blir gjort tiltak for at læreren bevarer en sterk og tydelig stemme.

Lærere burde anse seg selv som profesjonelle talere, Det er viktig at lærere tar vare på og gir oppmerksomhet til stemmen, nesten på samme måte som profesjonelle atleter tar vare på kroppen.

Dårlig akustikk i klasserommet gir økt anstrengelse på stemmen. Det er flere ytre faktorer som kan hjelpe til å ta vare på en lærer sin stemme. Akustikken i klasserommet er en av de vanligste problemene som oppstår. Dersom rommet har dårlig akustikk vil ikke stemmen rekke frem og vil være vanskelig å høre for de lengst unna.

En løsning dersom det er mye ekko og bakgrunnsstøy i klasserommet, kan være ommøblering eller installering av lyddempende materialer på vegg, tak eller møbler. Det finnes også enklere løsninger som høyttalere som er laget for stemmeforsterkning. En slik løsning vil gi læreren mulighet til å snakke lavere, men likevel treffe riktig lydnivå, med mindre anstrengelse.

Ta vare på stemmen, det er det viktigste verktøyet! Noen lærere antar kanskje at stemmeproblemer hører med til yrket, men slik er det altså ikke. Det er viktig å lytte til kroppen og kjenne etter når stemmen begynner å svikte. Det er et av de viktigste og mest effektive verktøyene en lærer har i klasserommet, så den må tas vare på.

Ta en titt på denne videoen som illustrerer litt av hvorfor stemme er viktig for læring.