Barnehage

A collection of 3 posts

Hva bør jeg tenke på når jeg velger interaktiv skjerm i klasserommet?

Av Lars Petter Lilleng / 03 May , 2019

Stort sett handler interaktivitet i klasserom nå om enten interaktive skjermer eller interaktive tavler, men for noen er det også andre flater som bord, vegger og gulv! Her ser vi litt på hva valgene kan være knyttet til interaktive skjermer (Og litt om tavler avslutningsvis). Tradisjonelt sett har programvare og

Stemmen er et viktig verktøy!

Av Lars Petter Lilleng / 18 April , 2019

Lærere i dag har, med den teknologiske utviklingen, fått mange nye verktøy i klasserommet. En ting som lærere burde fokusere mer på, men som de kanskje glemmer, er deres viktigste verktøy; stemmen. Læreryrket stiller store krav til en velfungerende stemme. Lærere må snakke i flere timer hver dag, ofte i

Teknologi og samarbeid!

Av Lars Petter Lilleng / 18 April , 2019

Et robust bord med muligheter for spill, lek og læring? FunTable gir deg endeløse muligheter med Android. Et 32" nettbrett som er innfelt i robust plast. Laget til barn, men passer til alle! Manico FunTable er et digitalt bord for barn. Flere barn kan samtidig bruke bordet, skrive, søke på

themeix ads

Page 1 / 1