Kultur

A collection of 1 post

HVA SIER MØTEROMSNAVN OM KULTUREN PÅ DIN ARBEIDSPLASS?

Av Lars Petter Lilleng / 18 April , 2019

I likhet med bilder på veggen, farger på møbler og pynt på kontorplassene, sier navnet på møterom masse om kulturen?i et selskap. I følge Sarah Brazaitis, en organisasjonspsykolog ved Columbia’s Teachers College, så er navnene på møterom en måte for selskapene å kommunisere verdier og organisasjonskulturen til de

Page 1 / 1