Kultur

A collection of 1 post

HVA SIER MØTEROMSNAVN OM KULTUREN PÅ DIN ARBEIDSPLASS?

Av Lars Petter Lilleng / 18 April , 2019

I likhet med bilder på veggen, farger på møbler og pynt på kontorplassene, sier navnet på møterom masse om kulturen?i et selskap.I følge Sarah Brazaitis, en organisasjonspsykolog ved Columbia’s Teachers College, så er navnene på møterom en måte for selskapene å kommunisere verdier og organisasjonskulturen til de

Page 1 / 1