Lyd

A collection of 3 posts

Kan lyd påvirke læring?

Av Lars Petter Lilleng / 19 April , 2019

Vanligvis handler lyd i klasserom om støy. Det kan være støy fra ventilasjon, omgivelser og ikke minst de som er i klasserommet. Nå er det ikke slik at all støy er negativt - kreative prosesser skal medføre støy. Ofte blir disse temaene aktuelle hvis det er en lærer eller en

Join the Revolution

Av Lars Petter Lilleng / 18 April , 2019

Revolutions Acoustics prøver å forandre måten vi tenker lyd på. Ideen er at teknologi er på sitt ypperste når vi kan nyte det - men at den er skjult for oss. Vi oppdaget dette produktet på ISE i Amsterdam i 2018. Vi gikk forbi endeløse stands med lyd, men måtte

Stemmen er et viktig verktøy!

Av Lars Petter Lilleng / 18 April , 2019

Lærere i dag har, med den teknologiske utviklingen, fått mange nye verktøy i klasserommet. En ting som lærere burde fokusere mer på, men som de kanskje glemmer, er deres viktigste verktøy; stemmen. Læreryrket stiller store krav til en velfungerende stemme. Lærere må snakke i flere timer hver dag, ofte i

themeix ads

Page 1 / 1