monitor

A collection of 1 post

Hva bør jeg tenke på når jeg velger interaktiv skjerm i klasserommet?

Av Lars Petter Lilleng / 03 May , 2019

Stort sett handler interaktivitet i klasserom nå om enten interaktive skjermer eller interaktive tavler, men for noen er det også andre flater som bord, vegger og gulv! Her ser vi litt på hva valgene kan være knyttet til interaktive skjermer (Og litt om tavler avslutningsvis). Tradisjonelt sett har programvare og

Page 1 / 1