yealink

A collection of 1 post

Microsoft Teams - et helt system av løsninger

Av Lars Petter Lilleng / 29 September , 2019

AV Solutions har drevet opplæring og strategisk støtte for Office 365 i over 5 år, og har totalt sett sammen med våre partnere vært i over 150 kommuner og bedrifter! I disse dager ruller Microsoft Teams inn i skoler, bedrifter og andre institusjoner som har behov for å samarbeid på

Page 1 / 1